Новини

<< Към всички новини

Съобщение

30/10/2019

Приемното време за срещи с граждани и организации на служителите във всички ресорни отдели на СО-район „Надежда“ на 31.10.2019г., се отменя на основание Заповед № РНД19-РД56-332/30.10.2019г. на кмета на СО-район „Надежда“, чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с организационно-техническата подготовка на Втори тур на предстоящите избори за кметове, насрочен за 03.11.2019г.