<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД19-РА50-18 / 15.05.19 г. на Гл. арх. на СО – район „Надежда” за одобрен проект на ПУП /ИПР/ за УПИ-VI94 и УПИ-XVI94, кв.27, м.кв. “Требич”, СО – район „Надежда“, като се променят вътрешнорегулационните граници между УПИ-VI94 и УПИ-XVI94 и се