Новини

<< Към всички новини

Съобщение

18/10/2019

Приемното време за срещи с граждани и организации на заместник-кметовете, секретаря и служителите във всички ресорни отдели на СО-район „Надежда“ в периода: 21.10.2019г.-24.10.2019г., включително, се отменя на основание Заповед № РНД19-РД56-321/18.10.2019г. на кмета на СО-район „Надежда“, чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.