<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД19-РА50-19 / 16.05.19 г. за допускане на /ПУП/ /ИПР/ за УПИ IV-700 и УПИ V-701, кв.46, м. “Надежда 4”, СО – район „Надежда“, като се предвижда изменение- отпадане на вътрешно регулационнaта граница между УПИ IV-700 и УПИ V-701 и се обособяв