,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Затваряне на ул. "Екзарх Стефан" на 09.02. и 10.02.2018 г.

Публикувано на: 09/02/2018
RSS
Print this page
Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012 за създаване и поддържане на регистър на Сдруженията на собствениците; Необходими документи за регистрация на Сдружение на собствениците ; Презентация на МРРБ относно регистрация на Сдружения на собствениците; Заповед за актуализиране на Образци по ЗУЕС ; Образец - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците;