,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС

Публикувано на: 07/02/2018
RSS
Print this page