,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заповед - търговия на открито с мартеници, картички и др.

Публикувано на: 05/02/2018
RSS
Print this pageНаредба № РД-02-20-8/11.05.2012 за създаване и поддържане на регистър на Сдруженията на собствениците; Необходими документи за регистрация на Сдружение на собствениците ; Презентация на МРРБ относно регистрация на Сдружения на собствениците; Заповед за актуализиране на Образци по ЗУЕС ; Образец - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците;