,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Представяне на проект за промяна в организацията на движението – жк „Толстой“

Публикувано на: 12/01/2018
RSS
Print this page

На 25.01.2018 г. от 18:00 ч. в ОКИ „Надежда“ ще се състои представяне на проект: „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците заключени в участъка между ул. „Йордан Хаджиконстантинов - Джинот“,            бул. „Рожен“, ул. „Ген. Никола Жеков“ и ул. „Република“ в район „Надежда“-СО“.

Проектът се разработва с цел подобряване организацията на движението в               ж.к. „Лев Толстой“ и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа в участъка около 54 СУ „Св. Иван Рилски“. По време на проведени срещи между инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ и представители на Обществен съвет в 54 СУ "Св. Иван Рилски“ е обърнато внимание на необходимостта от промяна на транспортната схема в непосредствена близост до учебното заведение. След детайлен анализ на комуникационно-транспортната система в посочения участък, експертите на район „Надежда“ пристъпват към

 иницииране на процедура по въвеждането на еднопосочно движение през месец април 2016 г.

        Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община на свое заседание през август 2016 г. се съгласява с искането на район „Надежда“. Възложено е на ОП „София - проект“ да изготви проект за организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Йордан Хаджиконстантинов - Джинот“, бул. „Рожен“, ул. „Ген. Никола Жеков“ и ул. „Република“.  

След представяне на проекта в ОКИ-Надежда, гражданите ще имат възможност да подават писмени становища, в срок до 9.02.2018 г., в Деловодство на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55.

 Процедурата ще продължи с Обществено обсъждане на всички депозирани писмени становища, което ще се проведе на 16.02.2018 г. в сградата на районна администрация „Надежда“.