,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
График за затваряне на ул. "Чепеларе" за м. януари и м. февруари 2018 г.

Публикувано на: 12/01/2018
RSS
Print this page
Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012 за създаване и поддържане на регистър на Сдруженията на собствениците; Необходими документи за регистрация на Сдружение на собствениците ; Презентация на МРРБ относно регистрация на Сдружения на собствениците; Заповед за актуализиране на Образци по ЗУЕС ; Образец - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците;