,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Инвестиционно предложение - многофамилна жилищна сграда, кв. 19, м. "Надежда 1 а"

Публикувано на: 19/12/2017
RSS
Print this page