,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Успешен финал на проект "Малки плувки-големи шампиони"

Публикувано на: 05/12/2017
RSS
Print this page

Успешен финал на проект "Малки плувки-големи шампиони"

Успешен финал на проект "Малки плувци-големи шампиони" представи екипът на 90 ДГ "Веса Паспалеева".
Проектът е финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община, в подкрепа на "Столица - европейска столица на спорта". Партньори са 15 ДГ, 38 ДГ и 172 ДГ.
Идеята е да се надгради опита в обучението по плуване на децата, чрез интеграция на иновативна система от игри в учебния процес. В рамките на проекта е постигната по-добра мотивация за плуване, висока степен на двигателна култура, и физическа дееспособност на децата. Отбелязано е повишение на интереса към плуването и позитивно отношение към здравето и спорта от страна на деца и родители.
В рамките на проекта е издадено Методическо ръководство и са проведени Анкети с родители. Според резултатите от него, проектът ще спомогне да се подобри здравословния статус на децата и да се изградят навици за системни упражнения в областта на спорта.
Директорът на 90 ДГ Катя Йорданова поздрави всички гости и партньори и посочи, че здравото дете е щастливо и активно дете. Тя добави, че с мултиплицирането на добрите практики в обучението по плуване, се откриват нови възможности за двигателна активност сред децата.
На събитието присъстваха още заместник-кметът на район "Надежда" Анелия Георгиева, експерти от район "Надежда" , проф. д-р Елена Русинова, председател на ОМЕП-България, както и представители на Обществен съвет към 90 ДГ и др.

Снимки от събитието тук