,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Готов е първият блок в район „Надежда“ по Национална програма за енергийна ефективност

Публикувано на: 14/11/2017
RSS
Print this page

Готов е първият блок в район „Надежда“  по Национална програма за енергийна ефективност

 

Първият обновен блок по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“  в район „Надежда“ е блок 221 в жк  „Надежда“ 2.  Той е построен през 1965 г.,  състои се от 36/ тридесет и шест /апартамента, разположени на четири етажа. Общата разгъната застроена площ е 4118,00 кв.м.

В рамките на Обществена поръчка с предмет:  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на  многофамилна жилищна сграда – гр. София , жк Надежда 2, бл. 221“  са реализирани  следните основни дейности: укрепване на основите на сградата, топлинно изолиране на външни страни, полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка на външни стени,  подмяна и монтаж на съществуваща стара  дограма и остъклени тераси по етажи и сутерен, топлинно изолиране на покрив (доставка и монтаж на покривни термопанели), топлинно изолиране на под,  ремонт на разпределителна тръбна мрежа ВОИ, доставка и монтаж на нови метални парапети при тераси, доставка и монтаж на прегради между терасите,  укрепване на съществуващ парапет в стълбищната клетка, полагане на латекс по стени и тавани в стълбища и общи части, подмяна на осветление в общи части,  мълниезащитна инсталация, прилагане на мерки за Пожарна безопасност, и други.

Районна администрация „Надежда“ изказва благодарност на Управителя на етажната собственост на бл. 221 – г-н Корнели Живков, за добрата координация и оказаното съдействие по време на строително-монтажните дейности.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Към 18.10.2017 г., общо 782 многофамилни жилищни сгради в цялата страна са вече изцяло реновирани и въведени в експлоатация, след като са обновени по Националната програма за енергийна ефективност. Облагодетелствани от подобрената жилищна инфраструктура са 93 840 човека, живеещи в тях.

В процес на изпълнение са строително-монтажни работи по още 612 сгради. Предстои да бъдат реализирани мерки за подобряване на енергийната ефективност по още 628.

Снимки тук