,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: старши специалист „Общинска собственост”

Публикувано на: 14/11/2017
RSS
Print this page

 

                ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА


 1.  За длъжността: старши специалист  „Общинска собственост” ,

 правоотношение- трудово  

 2. Минималните и специфични изисквания

     Минимална образователна степен за заемане на длъжността –бакалавър, магистър

     Специалност по която е придобито образованието: публична администрация, право

     Професионален опит: минимум 1 година в сферата на администрацията

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 

 

Основание за недопускане

1.Симона Петрова Стрелешка

да

не

2.Мирослав Красимиров Митрев

    да

не

3.Иван Димитров Владов

    да

не

4.Искрен Страхилов Славчев

     да

не

 

 

 

Нормативни актове за подготовка на теста:

1.Закона за общинската собственост

2.Наредба за общинската собственост

3.Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

4.Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община


Посочените   кандидати трябва да се явят на тест на 17.11.2017 г. от 14.00 часа в сградата на СО район Надежда, ул. „Кирил Дрангов” № 55

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе в същия ден.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

 

Основание за недопускане

1.Ася Асенова Стефчева

Не отговоря на обявените изисквания

2.Деница Григорова

Не отговоря на обявените изисквания

3.Георги Стефанов Борисов

Не отговоря на обявените изисквания

4.Теодора Стайкова-Калинкова

Не отговоря на обявените изисквания

5.Елизабет Любенова Иванова

    Не отговоря на обявените изисквания

6.Паолина Миленова

Не отговоря на обявените изисквания

7. Елена Георгиева Генова

Не отговоря на обявените изисквания

8.Катя Иванова Зашева

Не отговоря на обявените изисквания

9.Милена Георгиева

Не отговоря на обявените изисквания

10.Ася Стоилова Ковачева

Не отговоря на обявените изисквания

11.Ивайло Ненков

Не отговоря на обявените изисквания

12.Пламен Петров Мушков

Не отговоря на обявените изисквания

13. Ивелина Димитрова Богданова

Не отговоря на обявените изисквания

14.Мария Николова

Не отговоря на обявените изисквания

15.Десислава Васева

Не отговоря на обявените изисквания

16. Марио Иванов Палакарчев

Не отговоря на обявените изисквания


Изготвил: Анелия Стефанова – старши експерт „Човешки ресурси“


13.11.2017 г.