,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Авариен ремонт на "Топлофикация София" ЕАД в жк Надежда 4

Публикувано на: 10/11/2017
RSS
Print this page
Авариен ремонт на "Топлофикация София" ЕАД в жк Надежда 4

"Топлофикация София" ЕАД уведомява абонатите си, че поради авария на топлопровод в жк Надежда 4, зад бл. 424 е необходимо да бъдат извършени строително-ремонтни работи за отстраняването и.
Ремонтните работи ще започнат на 10.11.2017 г. и ще завършат на 14.11.2017 г.
Топлофикационен район "Люлин" е взел всички мерки съгласно нормативните изисквания за обезопасяване на обектите.
Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще бъдат за сметка на "Топлофикация София" ЕАД.