,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение - съгласно чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите

Публикувано на: 19/10/2017
RSS
Print this page