,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработване на ПУП-ИПРЗ - кв. 851, м. "Триъгълника"

Публикувано на: 16/10/2017
RSS
Print this page