,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Пенсионерски клубове от район "Надежда" на посещение в ЦСПО-Велинград

Публикувано на: 03/10/2017
RSS
Print this page

Пенсионерски клубове от район "Надежда" на посещение в ЦСПО-Велинград

На 28.09.2017 г., представители на пенсионерски клуб "Свобода" и пенсионерски клуб в Надежда 3 посетиха Център за специална образователна подкрепа-Велинград. Те зарадваха с подаръци и лакомства общо 44 деца на възраст от 3 до 7 клас, които се обучават в Центъра.
В него се осигуряват педагогическа и психологическа подкрепа за оптимално развитие на силните страни и способностите на децата, както и коригиране и компенсиране на обучителните им затруднения.

Гостите от район "Надежда" се запознаха с възможностите за стимулиране на цялостното развитие на учениците с оглед успешно социално и професионално интегриране. Чрез разнообразни дейности като изобразителни изкуства, красиви и практични шивашки изделия и др., учениците постигат високо ниво на адаптивност и самостоятелност.
Центърът разполага със специализирани кабинети за обучение и терапия: Монтесори, Арттерапия, Сензорна стая, Трудотерапия и грънчарство, Логопед, Психолог, ЛФК и кинезитерапия, Мултисензорна стая на открито, Стая за родители.
Поздравяваме членовете на пенсионерските ни клубове за активната дейност в благотворителната и социална сфера.

Още снимки тук