,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
СЪОБЩЕНИЕ на осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда”

Публикувано на: 27/09/2017
RSS
Print this page