,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработватване на ПУП- ИПРЗ, кв. 73 , м. "Надежда" 2 а и 2 б

Публикувано на: 18/09/2017
RSS
Print this page