,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработване на ПУП-ИПР

Публикувано на: 13/09/2017
RSS
Print this page