<< Към всички обяви и съобщения

Обява за удължаване на срок за приемане на конкурсни документи за части от имот публична общинска собственост до 17:00 ч. на 14.10.2019г.