,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ

Публикувано на: 29/08/2017
RSS
Print this page

О Б Я В А

 

          В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през  стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на Общинска служба по земеделие Нови Искър ще се проведат в сградата на ОСЗ Нови Искър в Община Връбница както следва:

 

На 18.08.2017г.   от  9.30 до 12.30 часа за землищата:

 

          1.  с. Волуяк

2. с. Чепинци

3. с. Кубратово

4. с. Негован

5. гр. Нови Искър

6. с. Мировяне

7. с. Кътина

8. с. Подгумер

                      

На 18.08.2017г.   от 13.00 до 17.00 часа за землищата:

 

9.   с. Световрачене

10. с. Житен

11. с. Войнеговци

12. с. Локорско

13. с. Балша

14. с. Доброславци

15. с. Мрамор

16. гр. София

 

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Нови Искър както и на интернет страницата на Областна Дирекция «Земеделие» София град.

 

инж. Петя Стоева

Председател на комисиите