,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Район „Надежда“ възобновява работа по Програма „Осигуряване на топъл обяд“

Публикувано на: 28/08/2017
RSS
Print this page

 

След сключване на допълнително споразумение към Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0153-C01, СО – район „Надежда“  удължава изпълнението на проектните дейности по Програма „Осигуряване на топъл обяд“, BG05FMOP001-3.002 , Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020.

Жителите  на район „Надежда“ ще имат възможност да подават Заявления за включване в Програмата от 28.08.2017 г. , на адрес ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 3, стая 313 и  стая 314.

Критерии за допустимост за включване в обхвата на Програмата:

-          самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии под 250 лева;

-          лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-          лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1., т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

 

В проекта ще бъдат включени 200 лица, попадащи в обхвата на целевата група, които ще могат да получават топъл обяд  всеки делничен ден от 13:00 до 15:00 ч. на адрес:

 ж.к. „Свобода“ до блок 20А, Клуб на инвалида и пенсионера

 Срок на изпълнение на Програма „Осигуряване на топъл обяд“ : месец септември 2017 г. – месец април 2018 г.