,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Извънредно приемно време на инж. Димитър Димов за нова транспортна схема в Надежда 1 и 2

Публикувано на: 17/08/2017
RSS
Print this page

Кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов проведе  извънреден приемен ден  във връзка с  темата „Нова транспортна схема с въвеждане на еднопосочни улици  в Надежда 1 и 2“.

Той разговаря с граждани относно конкретни техни идеи за подобряване на новата транспортна схема. По време на дискусията изтъкна основните аргументи за въвеждане на новата схема на движение – районна администрация „Надежда“  трябва да намери етапни и радикални решения за паркирането в столичния град и в частност нашия район.

Според едно от най-значимите имена в градското планиране и автор на проекти за подобряване на градската среда – датския архитект Ян Геел -  първи в т.нар. "Пирамида на мобилността" трябва да бъдат поставени пешеходците,  предпочитанията и грижата за велосипедистите и градския транспорт, като мястото на автомобилите е на последно място в пирамидата. Екипът на  арх. Геел  беше на работна визита в Столична община през март 2017 г., като предстоят проучвания на състоянието на градската среда и провеждане на работилница с цел обучение за използваните методологии и подходи с представители на местната власт, местната администрация и експерти.  

 Район „Надежда“ е обект на засилен инвеститорски интерес и в момента на територията на Надежда 1,2,3 и 4 се застрояват (или са завършени) общо 94 000 кв. м. РЗП (от 2015 г. до август 2017 г.).  Бъдещите  обитатели на тези сгради са потенциални участници в движението и паркирането в района.  В перспектива трябва да намерим решение на проблема с концентрирания трафик и нерегламентираното паркиране.

 Въпреки забраната и редовното налагане на санкции от компетентните органи,  паркирането върху тротоари и зелени площи е масова практика. Това доведе до  разрушаване на градската среда -прилежащата инфраструктура на улиците и общинските зелени площи. Зелените политики са заложени във всички сфери на дейност на Столична община като устойчиви приоритети, по които се работи последователно през последните години.

Възможността да се използва метрото, като удобен и бърз транспорт – концентрира трафик на коли и пешеходци около метро станциите на територията на Район „Надежда“. Страничните улици, в близост до тях, са натоварени с движение и паркирали автомобили, които се използват за довеждащ транспорт до метрото. С новата транспортна схема целим да облекчим тези конфликтни точки.

Схема с улиците можете да видите в формат:

.pdf

.jpeg