,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработване на ПУП-ИПР за УПИ-III, кв. 220, м. Надежда 2а и 2б

Публикувано на: 10/08/2017
RSS
Print this page