,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заповед № РА50-481/28.07.2017 г.- допуснато изработване на проект за ПУП - ИПР и ПЗ

Публикувано на: 03/08/2017
RSS
Print this page