,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заместник-кметът Мая Благоева се срещна със столичния омбудсман Лилия Христова

Публикувано на: 27/07/2017
RSS
Print this page

 

Заместник-кметът на район "Надежда" Мая Благоева се срещна със столичния обществен посредник Лилия Христова по време на проведената днес открита приемна за граждани в сградата на районната администрация. 
Двете обсъдиха взаимодействието на екипа на г-жа Христова с районна администрация "Надежда", което беше определено като отлично. 
Столичният омбудсман подчерта, че не се наблюдава тенденция към повишаване броя постъпили Жалби от граждани на район "Надежда" през изминалият период юли 2016/юли 2017 г. 
През 2016 г. , екипът на г-жа Христова е обработил общо 224 жалби от страна на жители на Столична община, като се наблюдава ръст от 9.3 % спрямо 2015 г.
По време на откритата приемна, не бяха регистрирани посещения от граждани на района.
За информация относно дейността и правомощията на Обществения посредник - г-жа Лилия Христова може се информирате оттук.

В рамките на срещата г-жа Христова проведе разговори и със Светла Декина, началник отдел " Управление на общинска собственост" в район "Надежда" и арх. Димо Александров, началник отдел "Устройство на територията и контрол на строителството" в ресорни за тях теми.