,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Нови образци на Заявления за технически услуги в Столична община

Публикувано на: 17/07/2017
RSS
Print this page

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-654/27.06.2017 г. на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община предоставяме на вниманието на гражданите на Столична община  достъп до 52 броя Образци на Заявления за извършване на технически услуги от районните администрации на Столична община,  в електронен вид.

Заповедта е на основание  чл. 44, ал. 1, т.8 и т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 28, ал. 1, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 4 от  Наредбата за административно обслужване, при съобразяване с необходимостта от унифициране на формите на писмени заявления на административни услуги, предоставяне от районните администрации на Столична община и с цел подобряване на административното обслужване на физически и юридически лица.

Заявленията са систематизирани, съобразно звената за административно обслужване в район „Надежда“, Столична община както следва:

-          Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология

-           Устройство на територията и контрол по строителството

-          Административно-информационно облслужване

-           Етажна собственост

-          Кадастър и регулация

 

За достъп до унифицираните бланки виж ТУК