,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработване на ПУП-ИПР за УПИ VII10 и УПИ VI11, кв. 239, м. Надежда 2 а и 2 б

Публикувано на: 21/06/2017
RSS
Print this page