,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработване на ПУП – ИПЗ , за УПИ-I11, кв. I Б, к.л 118

Публикувано на: 19/06/2017
RSS
Print this page