,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснат за изработване ПУП – ИПРЗ за УПИ-I 254,255,294, кв. 838, м. Триъгълника

Публикувано на: 16/06/2017
RSS
Print this page