,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Инвестиционно предложение - жилищна сграда с подземни гаражи в жк Надежда 3, находящ се в УПИ V - 512,513, кв. 58

Публикувано на: 16/06/2017
RSS
Print this page