,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VIII и УПИ II в кв. 12, в м. кв. Требич

Публикувано на: 08/06/2017
RSS
Print this page