,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Стартира програма "Зелена София" 2017

Публикувано на: 28/04/2017
RSS
Print this page
Със Заповед на столичния кмет Йорданка Фандъкова, е открита Процедура по финансиране на проектни предложения в рамките на Програма "Зелена София" 2017. Припомняме, че през последните години голям брой проектни предложения на участници от район "Надежда" са сред одобрените кандидати. 

Програмата има за цел активното гражданско участие в изпълнение на проекти за подобряне и облагородяване на пространства от зелената система на територията на Столична община. Програмата подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и изграждане, подмяна или естетизация на елементите на парковото обзавеждане в зелените площи общинска собственост като предоставя безвъзмежно на регистрирани етажни собствености, неправителствени организации и читалища на дървесна и храстова растителност, цветя, паркова мебел, материали и инструменти за ремонт и поддържане на облагородените пространства.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в деловодстванта на районните администрации, на територията на които ще се изпълняват конкретните проекти е до 17,00ч. на 29 май 2017 г.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система“ на СО, на бул.“Ломско шосе” № 2А, ет.4, ст.3 и ст.7, тел.: 02 904 14 27 и 02/904 14 26, всеки петък от 10:00ч. до 12:00ч. и на e-mail: so_green@abv.bg .
За район "Надежда" на Вашите въпроси ще отговаря - районен еколог Александра Мирчева, всеки вторник и четвъртък, 14.00-17.00 ч. , в стая 202

Насоките за кандидатстване и пълният пакет документи за участие в Програмата може да изтеглите оттук.