,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Услугата „Специализиран транспорт“ стартира в район „Надежда“

Публикувано на: 10/03/2017
RSS
Print this page

Столична община – район „Надежда“ информира кандидатствалите хора с увреждания и в невъзможност за самостоятелно придвижване по проект „Независим живот в район „Надежда“ с договор № BG05M9OP001-2.002.0237-C001, че от 09.03.2017 г. могат да ползват специализирано транспортно средство за придвижване до медицински заведения, административни, социални, правни и финансови институции. За да се възползват от услугата „Специализиран транспорт“ е необходимо 2 дни предварително да се направи заявка на някои от следните телефони: 02/495-11-40; 02/495-1153; 02/495-1153; 02/295-11-72 или 02/495-1185.