,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

Публикувано на: 03/10/2016
RSS
Print this page

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 4 октомври 2016 година ще бъде извършена обработка на тревните площи в междублоковите пространства на територията на Столична община, район „Надежда“ срещу кърлежи и гризачи от филма „Агроинсект“ ЕООД.