,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 от ЗГР или чл. 99 от ЗГР във връзка с постъпило заявление вх. № РДН16-ГР94-1681/17.08.2016 г.

Публикувано на: 19/08/2016
RSS
Print this page