,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение относно проект за ПУП-ИПЗ за УПИ XVI654 и УПИ XV656, кв. 90, местност „Надежда 2А и 2Б “

Публикувано на: 21/07/2016
RSS
Print this page
На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РНД16-ГР00-14 от 19.07.2016 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изработването на  проект за Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ III62, кв. 1, местност „Требич “, СО район „Надежда“.