,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение на осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Публикувано на: 21/07/2016
RSS
Print this page

 На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-22/18.07.2016 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изработването на  проект за ПУП-ИПЗ за УПИ XVI654 и УПИ XV656, кв. 90, местност „Надежда 2А и 2Б “, СО район „Надежда“.