,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение за допуснато изработване на проект за УПИ - ИППРЗ и ЗУП в обхват: УПИ I-254, 255, 294 от кв. 838, м. ж-к "Триъгълника, район "Надежда, СО

Публикувано на: 24/06/2016
RSS
Print this page
 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-243/18.04.2016г. на гл. архитект на СО е допуснато изработването на  проект за ПУП-ИПРЗ и РУП в обхват: УПИ I-254,255,294 от кв.838, м. „ж.к. Триъгълника“, район „Надежда“, СО

 

 

 

 

Дата:   24.06.2016г.