,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Инвестиционно предложение за „Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I ЗА СКЛАДОВЕ, ДЕПО, ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО, ОФИСИ и ПИ с идентификатори 68134.1368.176, 68134.1368.177 и 68134.1368.881 от КККР, ПЗ „Илиянци-Запад“

Публикувано на: 09/05/2016
RSS
Print this page