<< Към всички новини

Обновяване на три спортни площадки в район „Надежда“

10/03/2023
Card image cap

Страхотни новини за район "Надежда" от заседанията на Столичен общински съвет!

Три спортни площадки в район „Надежда“ ще бъдат изцяло обновени, с финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд.

Обектите са следните: спортната площадка в Северен парк (вход от ул. „Народни будители“), футболното игрище в 101 СУ „Бачо Киро“ и спортната площадка в междублоковото пространство до бл. 435 в жк Надежда 4!

Спортната площадка в Северен парк (вход от ул. „Народни будители“) е с площ от 508.61 кв. м. и представлява комбинирано спортно съоръжение за футбол, баскетбол и волейбол. Вече работим по този обект, който беше одобрен на заседания на СОПФ и Столичен общински съвет през м. декември 2022 г. Ремонтът включва подновяване на настилката от изкуствена трева, ремонт на оградата, освен това подменяме и обезопасявме съоръженията на спортната площадка.

Съществуващо футболно игрище в двора на 101 СУ „Бачо Киро“ ще бъде рехабилитирано – обектът е с площ 2420 кв. м., за което планираме следните строително-ремонтни дейности - подмяна на настилката от изкуствена трева, полагане на маркировка и изграждане на ограда.

Ремонт на съществуваща спортна площадка в междублоковото пространство до бл. 435 в жк. „Надежда 4“ - спортната площадка е с площ 660 кв. м. , като предвиждаме ремонт на оградата, подмяна на настилката от изкуствена трева и съоръженията.

Благодаря на общинския съветник и Председател на Комисията за децата, младежта и спорта в СОС Татяна Георгиева, която е съвносител на докладите ми до Специалицирания общински приватизационен фонд. Нейната активна подкрепа е важна за подобряване възможностите за спорт сред децата и младежите в район „Надежда“. Благодаря на членовете на Специализирания общински приватизационен фонд, които с единодушните си решения демонстрираха истинска загриженост за подобряване облика на спортната инфраструктура в район „Надежда“. Не на последно място, изказвам благодарност и на общинските съветници от Столичен общински съвет, които на свои заседания приеха докладите с решенията на Специализирания общински привитазионен фонд. В резултат на активни и единни действия имаме най-важното – подобрена и безопасна среда за спорт на хиляди деца и младежи в район „Надежда“!

Спортната инфраструктура е във фокуса на работата ни през 2023 година – ще изградим нова спортна площадка в двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“ с финансиране от Министерство на образованието, ще обновим съществущата спортна площадка в двора на 63 ОУ „Христо Ботев“ в кв. Требич, ще работим по още две спортни площадки със средствата, пренасочени от СОС към 6 столични района. По този проект ще изградим една площадка за мини футбол на юг от бл. 333 и ще направим основна реконструкция на спортна площадка за мини футбол – при блоковете 101 и 102 в жк Надежда 1. Екипът ми продължава да разработва предложения в този ресор и да търси финансови възможности за реализирането им.

Винаги съм казвал, че всяко усилие за моя район „Надежда“ си струва, защото хората са ни избрали именно, за да развиваме града! Това е обща задача, по която съвместно работят екипите на район „Надежда“, Столична община и Столичен общински съвет, за.което им благодаря!