<< Към всички новини

Покана за информационна среща в кв. Требич на 20 март 2023 г.

13/03/2023
Card image cap

На 20 март (понеделник), от 18.30 ч., в залата на 63 ОУ "Христо Ботев" (кв. Требич) ще се проведе среща на тема два одобрени доклада от Столичен общински съвет (СОС) – за изграждане на многофункционална зала и нов филиал на 83 ДГ „Славейче“ в кв. Требич.
Каним представителите на настоятелството на НЧ "Просвета" 1919, ръководителите на дейностите в читалището, родители на деца, посещаващи читалището и сегашния филиал на 83 детска градина, както и всички заинтересовани лица, да зададат лично своите въпросите към инж. Димитър Димов, кмет на район "Надежда" и експертите в екипа му.

Припомняме, че съгласно действащия план за застрояване в УПИ III-за многофункционална зала, баня и озеленяване, кв. 6, местност „кв. Требич“, е предвидено изграждане на самостоятелна сграда – многофункционална сграда.
Новата многофункционална зала ще бъде на два етажа, с обща площ 670 кв.м.. и предвиждаме в нея да се помещават :


 Универсална зала за реализиране на читалищни дейности
Библиотека
Административен офис на секретаря на читалището
Съблекални
Административен офис за служител на район „Надежда“
Клуб на пенсионера в кв. Требич
Административен офис на представител на 2 Районно управление
Административен офис на ФК „Вихър“ Требич 1922


Вторият приет доклад е за изграждане на нов филиал на 83 ДГ „Славейче“ на мястото на сегашното читалище. Сградата, с разгъната застроена площ 1480.00 кв. м.(със сутерен), ще осигури близо 80 нови места за деца в 2 (две) градински и 1 (една) яслена група. За новия филиал, е издадена виза за проектиране, одобрен е технически проект и е издадено разрешение за строеж. Срокът за завършване на сградата, е не повече от 24 месеца, от откриване на строителната площадка