,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
На 1 април 2016 г. (петък) от 13,00 ч. ще се проведе тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия

Публикувано на: 29/03/2016
RSS
Print this page
 

 

На 1 април  2016 г. (петък) от 13,00 ч. ще се проведе тест на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Ще бъдат излъчени национални сигнали за тревога и за край на тревогата.

Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тестът ще продължи от 10 до 15 минути. 

По този начин ще бъдат проверени техническото състояние на сиренната система и ще бъдат повишени уменията на оперативните дежурни за задействане на системата и излъчване на информация на живо. Тренировката се провежда и с цел обучение на населението за разпознаване на сигналите. Гражданите ще чуят следните акустични / звукови сигнали и гласови съобщения:

Тип на сигнала / информация

Съдържание на сигнала / информация

Гласово съобщение 

(повтаря се 3 пъти)

„Внимание! Внимание! Внимание!

Извършва се техническа проверка“

Гласово съобщение

(повтаря се 3 пъти)

„Ще чуете националния сигнал за тревога“

Акустичен/ звуков сигнал

(вой на сирена)

„Национален сигнал за тревога“

Гласово съобщение

(повтаря се 3 пъти)

„Ще чуете националния сигнал за

край на тревогата“

Акустичен/ звуков сигнал

(вой на сирена)

„Национален сигнал за край на тревогата“

 Гласово съобщение

(повтаря се 3 пъти)

„Внимание! Внимание! Внимание!

Край на техническата проверка“

 

Призоваваме населението да не реагира на  тренировъчния сигнал, целта е трениране на адекватни реакции и разпознаване на звуковите сигнали.