Новини

<< Към всички новини

Кметът на район „Надежда“ се срещна със собствениците на имоти, попадащи в границите на м. „Северен парк“ ( УПИ XII- отреден за поликлиника и болница, кв. 25) и граждани от Инициативен комитет за запазване на Северен парк

13/08/2019
Card image cap

По  покана на инж.Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ се  проведе  регулярна информационна среща със собствениците на имоти, попадащи в границите на м. „Северен парк“ ( УПИ XII- отреден за поликлиника и болница, кв. 25) и граждани от Инициативен комитет за запазване на Северен парк.


На срещата той отново акцентира, че с екипа му   работят  за цялостно решение, което да удовлетвори обществените интереси. „Категоричната позиция на Столична община, е със заданието на проект за Подробен устройствен план на Северен парк да не се нарушава целостта му.”, допълних инж.Димитър Димов по  време на разговора.


Собствениците на имоти в обхвата на ПУП-а получиха пазарни оценки от сертифициран оценител за определяне на пазарната стойност на частната им собственост. Те са съобразени с параметрите на застрояване на Общия устройствен план и Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. На база на тези нормативни документи са определени площите за предоставяне на равностойни общински имоти в съответната зона.


Темата е с висока обществена значимост и лично главният архитект на гр. София, арх. Здравко Здравков се ангажира да бъде реализиран балансиран проект за Подборен устройствен план на Северен парк. “Основната задача на Столична община е да се запазят дървесната растителност и зелената система в града” , каза той по време на обществено обсъждане през м. декември 2018 г.