,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявено Решение № 108 на СОС по протокол № 6 от 14.01.2015г. относно ПУП-ИПР на „Надежда 2а“, кв.20, УПИ ІІ701,УПИ ІІІ2069,2070, УПИ V698 и УПИ X708

Публикувано на: 22/02/2016
RSS
Print this page
 

На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че в Държавен вестник бр.14 / 19.02.2016г. е обявено Решение № 108 на СОС по протокол № 6 от 14.01.2015г. относно ПУП-ИПР на „Надежда 2а“, кв.20, УПИ ІІ701,УПИ ІІІ2069,2070, УПИ V698 и УПИ X708.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването.

 

 Дата: 22.02.2016г.

 
 
 
Обявено Решение № 108 на СОС по протокол № 6 от 14.01.2015г. относно ПУП-ИПР на „Надежда 2а“, кв.20, УПИ ІІ701,УПИ ІІІ2069,2070, УПИ V698 и УПИ X708