,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработването на ПУП-ИПР на м. „Требич“, кв.25б, УПИ III-475, УПИ IV-475 и УПИ III-475

Публикувано на: 15/02/2016
RSS
Print this page

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-9 от 01.02.2016 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изработването на  ПУП-ИПР на м. „Требич“,   кв.25б, УПИ III-475, УПИ IV-475 и  УПИ III-475.