,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато изработването на ПУП-ИПРЗ на НПЗ „Илиянци - запад“, кв.5б, УПИ I-за складове, депо, чисто производство, офиси. Съгласно Заповед № РА50-10/01.02.2016 г. на Гл. архитект на СО

Публикувано на: 10/02/2016
RSS
Print this page
 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-10/01.02.2016 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изработването на  ПУП-ИПРЗ на НПЗ „Илиянци - запад“,   кв.5б, УПИ I-за складове, депо, чисто производство, офиси.