Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Инвестиционно предложение - "Пристройка с 4 класни стаи и санитарен възел за нуждите на 63 ОУ "Христо Ботев" и подобряване на енергийната ефективност на 63 ОУ "Христо Ботев" в имот с идентификатор 68.134.1331.730, район "Надежда"