,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Приемане на Заявления за продажба на мартеници - 04.02.2016 г.

Публикувано на: 03/02/2016
RSS
Print this page

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 04.02.2016г. се приемат Заявления за продажба на мартеници.

 

Разрешения, ще се издават от 08.02.2016г.

 

1. Следните места за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически и юридически лица в периода от 09.02.2016г. до 09.03.2016г.:

-бул. „Ломско шосе“ № 65 – 5 места

-бул. „Ломско шосе“ – пред бл. 171/172 – 20 метра след спирката посока център – 20 места

-бул. „Ломско шосе“ № 115 – 3 места

-бул. „Ломско шосе“ № 119 – 3 места

-бул. „Ломско шосе“ – пред ОКИ „Надежда“ – 30 места

-бул. „Ломско шосе“ – пред бензиностанция „Шел“ /на 20 метра отстояние от спирката/ - 10 места

-бул. „Ломско шосе“ и ул. „Бял люляк“ – 3 места

-бул. „Ломско шосе“ и ул. „Проф. П. Ников“ – 3 места

-бул. „Ломско шосе“ и ул. „Априлско възстание“ – 3 места

-бул. „Ломско шосе“ и ул. „Христо Силянов“ - /бивш завой на тр. № 1 и № 6/ - 5 места

-бул. „Ломско шосе“ и ул. „Стражица“ – 3 места

-ул. „Христо Силянов“ – до 8-ма поликлиника /на 20 метра отстояние от спирката/ – 5 места

-ул. „Христо Силянов“ и ул. „Възрожденска“ – 5 места

-ул. „Христо Силянов“ и ул. „Търговска“ – 5 места

-ул. „Христо Силянов“, ж.к. „Толстой“ до бл. 3 – 5 места

-ул. „Христо Силянов“, до „Техникум по полимерни технологии“ – 5 места

-ул. „Христо Силянов“ и ул. „Царевец“ – 5 места

-ул. „Ген. Никола Жеков“ и ул. „Търговска“, до 444бл. – 10 места

-ул. „Звезда“, до входа на 102 ОУ – 5 места

-ул. „Ген. Никола Жеков“ – ж.к. „Свобода“, до бл. 1 – 5 места  

-ж.к. „Свобода“, до бл. 12 – 5 места

- ж.к. „Свобода“ – пътеката мужду бл.4а и СВА -15 места

-ж.к. „Свобода“ – пътеката към ТЦ „Илиянци“ – 10 места

-ул. „Св. Ник. Чудотворец“ и ул. „Народни будители“ – 5 места

-бул. „Рожен“, ж.к. „Толстой“, до бл. 44 – 10 места

-ул. „Йордан Хаджиконстантинов“ – пред 54 СОУ – 15 места

-ул. „Йордан Хаджиконстантинов“ – пред 15 СОУ – 5 места

-ул. „Дравски бой“ № 7 – пред 16 СОУ – 5 места

-ул. „Илинденско възстание“ № 36, пред 101 СОУ – 5 места

-ул. „Бели Дунав“ – до базара – 10 места                                                                                                                      

-ул. „Бели Дунав“ – до комплекс „Оазис“ – 5 места

-ул. „Бели Дунав“ – до бл. 302 – 5 места

-ул. „Хан Кубрат“ – след спирката на пазара – 20 метра отстояние – 10 места

-до магазин „Фантастико“ – 2ч., до бл. 238 – 10 места

-до магазин „Фантастико“ – 1ч., срещу бл. 118 – 10 места

-срещу магазин „Фантастико“- 3 ч., след тото пункта – 10 места

-метростанция „Хан Кубрат“ – изход на подлез откъм кв. „Триъгълника“ – на остояние 20 метра от подлезите – 5 места

-метростанция „Хан Кубрат“ – изход на подлез откъм „Надежда маркет“ – на отстояние 20 метра от подлезите – 15 места

-метростанция „Надежда“ – изход на подлез откъм „Надежда“ 1ч. – на отстояние 20 метра от подлезите – 15 места

-метростанция „Надежда“ – изход на подлез откъм „Надежда“ 2ч. – на отстояние 20 метра от подлезите – 15 места

-метростанция „Бели Дунав“ – изход на подлез откъм „Надежда“ 3ч. – на отстояние 20 метра от подлезите – 15 места

-метростанция „Бели Дунав“ – изход на подлез откъм „Надежда“ 4ч. – на отстояние 20 метра от подлезите – 15 места.

 

2. В разрешенията да се определя точната стокова специализация, за която се издават.

3. На определените места по т.1 да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазването на чистотата и обществения ред.

4. За определените места за търговия с мартеници следва да се издават разрешителни по реда на НРУИТД на територията на Столична община.

5. За издаване на разрешителни по реда на НРУИТД, кандидатите следва да подадат заявления в СО-район „Надежда“, с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – лично или чрез упълномощено лице по надлежния ред (с нотариално заверено пълномощно).

6. При издаване на разрешителни по реда на НРУИТД с  предимство да се ползват заявленията, подадени от кандидати, отговарящи на следните критерии:

6.1. ЮЛ/ФЛ  е ползвало, добросъвестно мястото, за което кандидатства, в предходни периоди;

6.2. ЮЛ/ФЛ притежава седалище/постоянен адрес и/или настоящ адрес на територията на СО-район „Надежда“;

6.3. ЮЛ/ФЛ предлага най-дълъг срок за използване на съответното място  за търговия на открито с мартеници, за което кандидатства спрямо останалите кандидати.

7.  Издадените разрешителни за ползване на място от Кмета на район „Надежда“, да се таксуват съгласно чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО.

8. При просрочване на разрешения период за ползване, се прилага разпоредбата на чл. 36 от НОАМТЦУПСО.